Nya grundsatser på rövarspråket

I veckan gjorde jag ett kort inhopp på IOGT-NTO:s personalsamling där våra konsulenter och administratörer från hela landet samlades för att prata om gemensamma utmaningar och målsättningar. Det är ett väldigt engagerat och trevligt gäng. Min uppgift var att prata om våra nya grundsatser som vi har haft sedan november. Det är första gången sedan 1970 som dessa har justerats och detta är naturligtvis en väldigt stor grej för en ideologisk organisation som våran.

De senaste veckorna har jag fått många mail om det är så att vi har grundsatserna på rövarspråket. Detta är naturligtvis inget vi har tänkt på, men efter lite arbete kan vi nu presentera dem! Vi försöker ge våra medlemmar full service!

Håll till godo! Eller ”Hohålollol totilollol gogododo”..

Erik Wagner
ansvarig strategisk utveckling

IOGOGTOT-NONTOTO-rorörorelolsosenonsos gogrorunondodsosatotsoseror

IOGOGTOT-NONTOTO-rorörorelolsosenon äror enon dodelol avov enon vovärorloldodsosomomsospopänonnonanondode fofololkok- ocochoh bobiloldodnoninongogsosrorörorelolsose. Rorörorelolsosenon bobyoygoggogeror popå poprorinoncocipopenon omom alollola momänonnonisoskokororsos lolikoka vovärordode ocochoh rorätottotigoghohetoteror, utotanon åtotsoskokilollolnonadod avov nonågogotot soslolagog. Inonomom IOGOGTOT-NONTOTO-rorörorelolsosenon sosamomlolasos momänonnonisoskokoror sosomom totagogitot sostotälollolnoninongog foföror poperorsosononloligog nonyoykoktoterorhohetot ocochoh sosomom dodelolaror voviloljojanon atottot totilollolsosamommomanonsos voverorkoka foföror bobätottotrore lolevovnonadodsosvovilollolkokoror foföror alollola momänonnonisoskokoror.

I vovårortot arorbobetote utotgogåror vovi fofrorånon totrore bobäroranondode idodéeror:

Dodemomokokroratoti
Alollola momänonnonisoskokoror hoharor lolikoka vovärordode ocochoh sosamommoma rorätottot atottot popåvoverorkoka sosamomhohälolloletotsos utotvovecockoklolinongog. Vovi arorbobetotaror foföror etottot dodemomokokroratotisoskoktot sosamomhohälollole momedod jojämomlolikoka foförorutotsosätottotnoninongogaror foföror poperorsosononloligog utotvovecockoklolinongog, fofrorihohetot ocochoh dodelolakoktotigoghohetot. Inonomom IOGOGTOT-NONTOTO-rorörorelolsosenon hoharor alollola momedodlolemommomaror momöjojloligoghohetot atottot gogörora sosinon rorösostot hohörordod ocochoh voverorkoksosamomhohetotenon utotgogåror fofrorånon momedodlolemommomarornonasos voviloljoja.

Sosololidodaroritotetot
Momänonnonisoskokoror äror ömomsosesosidodigogtot boberoroenondode avov vovaroranondodrora ocochoh hoharor etottot momedodmomänonsoskokloligogtot anonsosvovaror, sosåvovälol idodagog sosomom foföror fofroramomtotidoda gogenoneroratotiononeror. Enon vovärorloldod dodäror alollola fofåror tota dodelol avov vovälolfofärordod ocochoh totroryoygoggoghohetot äror enon foförorutotsosätottotnoninongog foföror poperorsosononloligog utotvovecockoklolinongog ocochoh sosamommomanonhohålollolnoninongog. Gogenonomom vovåror voverorkoksosamomhohetot vovilollol vovi bobyoygoggoga gogemomenonsoskokapop popå jojämomlolikok gogrorunondod – lolokokaloltot, nonatotiononelolloltot ocochoh goglolobobaloltot.

Nonyoykoktoterorhohetot
I kokamompopenon foföror enon bobätottotrore vovärorloldod voväloljojeror vovi etottot lolivov fofroritottot fofrorånon alolkokohoholol ocochoh anondodrora dodrorogogeror efoftoterorsosomom dodesossosa utotgogöror enon bobelolasostotnoninongog foföror sosåvovälol enonsoskokiloldoda momänonnonisoskokoror sosomom foföror sosamomhohälolloletot i sostotorortot ocochoh äror etottot hohinondoderor foföror momänonsoskokloligog utotvovecockoklolinongog. Gogenonomom vovårortot sostotälollolnoninongogsostotagoganondode foföror poperorsosononloligog nonyoykoktoterorhohetot ocochoh vovåror voverorkoksosamomhohetot utotmomanonaror vovi alolkokohohololnonorormomenon. Vovi inonsospopiroreroraror momänonnonisoskokoror totilollol etottot nonyoykoktoterortot lolivov.

Annonser
Det här inlägget postades i Strategisk utveckling. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Nya grundsatser på rövarspråket

  1. Anna-Lena Gröhn skriver:

    Nonågogonon boborordode unondododerorsosökokasos ocochoh dodetot boböror gogörorasos omomedodelolbobarortot
    Hälsningar från en orolig gammal rövarmedlema

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s